Aktuálně:

V únoru do Thajska

více zde >>>

Technické potápění
Technické potápění je obecně definováno jako potápění překračující limity rekreačního potápění. Znamená to zejména ponory pod 40 metrů, delší čas strávený na dně a nutnost stupňovité dekomprese, používání jiných plynů, než vzduch a Nitrox do 40%, používání více směsí plynů pro jeden ponor, používání redundantní výstroje a přídavných dekompresních nebo postupových lahví. Dále neomezené průniky do uzavřených prostor za zónu denního světla jako jsou vraky, jeskyně a ponory pod ledem. Na potápěče jsou kladeny vysoké nároky nejen v oblasti teoretické přípravy, ale také je nutné mít rozsáhlé praktické dovednosti. Proto je důležité si uvědomit, že technickým potápěčem se člověk nestane pouze nákupem technické výstroje. Potřebný objem znalostí a praxe získá potápěč v technických kurzech.
Technické potápění