Aktuálně:

V únoru do Thajska

více zde >>>

ADVANCED ADVENTURE DIVERRESCUE DIVER

Cílová skupina: Kurz Advanced Adventure Diver je určen pro úspěšné absolventy základního kurzu OWD a slouží k prohloubení a rozšíření jejich potápěčských znalostí a dovedností.

Podmínky účasti: Kurz AAD je určen všem, kteří splňují následující podmínky: lékařská prohlídka nebo čestné prohlášení o zdravotním stavu, ukončený kurz OWD. Nutné je také dodat dvě svoje fotografie (klasická pasová) v elektronické podobě (pdf, jpg). Fotografie bude součástí mezinárodně platné certifikace SDI AAD, kterou účastník obdrží po úspěšném dokončení kurzu, a která jej bude opravňovat k ponorům do maximální hloubky 30 metrů.

Rozvržení kurzu: Kurz se skládá z krátké teorie a pěti ponorů ve volné vodě s různým zaměřením. Z toho dva jsou povinné – hloubkový ponor a navigační ponor – a zbylé tři povinně volitelné. Nabídka povinně volitelných ponorů: noční potápění, potápění z lodi, proudové potápění, potápění v suchém obleku, vrakové potápění, fotografování pod vodou, ponor nalezení a precizní vyvažování. Vše pod vedením a přímým dozorem profesionálního instruktora potápění.

Místa konání: Teoretická část se koná vždy v učebně Direct Ocean (Smetanova 11, Brno) a ponory ve volné vodě probíhají v jezerech a lomech poblíž Brna (dle aktuální kvality vody) nebo na Slovensku. Po domluvě je možné kurz dokončit i na námi pořádaných cestách za potápěním do zahraničí.

Informace o výstroji: Účastník bude potřebovat ke splnění kurzu základní a speciální potápěčskou výstroj, také některé části specializované výstroje (dle zvolených ponorů). V ceně kurzu má každý potápěč zapůjčení speciální potápěčské výstroje. Základní potápěčskou výstroj a specializovanou potápěčskou výstroj je možno na prodejně zakoupit či zapůjčit za příznivé ceny.

Cena kurzu: Kompletní cena kurzu AAD je 7 990 Kč. 

Cena zahrnuje teoretickou výuku, pět specializovaných ponorů ve volné vodě, zapůjčení speciální výstroje, plnění lahví vzduchem a certifikační poplatek na vystavení mezinárodní potápěčské certifikace v hodnotě 990 Kč.

Cena nezahrnuje dopravu na místo potápění a zapůjčení základní a specializované potápěčské výstroje.

Termíny kurzu: Termíny zahájení kurzu jsou vypisovány, popřípadě možnost individuálních termínů po domluvě. Zpravidla úterý v 16:30.

Rezervace, přihlášky, dotazy: Své místo si rezervujte předem na info@directocean.cz nebo na  777 115 555. Prostřednictvím těchto kontaktů poskytujeme také informace o přihláškách apod.

Slevy: Na kurz AAD poskytujeme slevu 500 Kč pro studenty a 300 Kč na osobu pro skupiny od tří účastníků, dále slevu 500 Kč pro účastníky s vlastní výstrojí.

Cílová skupina: Tento záchranářský kurz je určen pro zkušené potápěče a je zaměřen na řešení krizových situací, které mohou nastat ve vodě nebo kolem vody a na poskytnutí nezbytné pomoci v nouzi sobě i druhým.

Podmínky účasti: Kurz RESCUE je určen všem, kteří splňují následující podmínky: minimální věk 18 let, lékařská prohlídka nebo čestné prohlášení o zdravotním stavu, ukončený kurz AAD, 40 ponorů, platný kurz první pomoci. Nutné je také dodat svoji fotografii (klasická pasová) v elektronické podobě (pdf, jpg). Fotografie bude součástí mezinárodně platné certifikace SDI RESCUE, kterou účastník obdrží po úspěšném dokončení kurzu, a která jej bude opravňovat k provádění záchrany ohrožených potápěčů a poskytnutí potřebné první pomoci v nouzi.

Rozvržení kurzu: Kurz zahrnuje 12 lekcí, které se zabývají následující problematikou: záchrana ve vodě, záchrana z pevniny, pomoc v panice, problémy pod hladinou, opatření v případě ztráty potápěče, záchrana potápěče v bezvědomí, umělé dýchání ve vodě a odložení výstroje během umělého dýchání, pokračování v umělém dýchání ve vodě, výstup z vody, potíže způsobené tlakem, simulace potápěčské nehody I a II. Minimálně 8 lekcí probíhá i ve volné vodě.

Místa konání: Teoretická část se koná vždy v učebně Direct Ocean (Smetanova 11, Brno) a ponory ve volné vodě probíhají v jezerech a lomech poblíž Brna (dle aktuální kvality vody) nebo na Slovensku. Po domluvě je možné kurz dokončit i na námi pořádaných cestách za potápěním do zahraničí.

Cena kurzu: Kompletní cena kurzu RESCUE je 7 990 Kč

Cena zahrnuje teoretickou výuku, ponory ve volné vodě, zapůjčení speciální výstroje, plnění lahví vzduchem a certifikační poplatek na vystavení mezinárodní potápěčské certifikace v hodnotě 990 Kč.

Cena nezahrnuje dopravu na místo potápění a zapůjčení základní potápěčské výstroje.

Termíny kurzu: Termíny zahájení kurzu jsou vypisovány, popřípadě možnost individuálních termínů po domluvě. Zpravidla úterý v 16:30.

Rezervace, přihlášky, dotazy: Své místo si rezervujte předem na info@directocean.cz nebo na  777 115 555. Prostřednictvím těchto kontaktů poskytujeme také informace o přihláškách apod.

Slevy: Na kurz RESCUE poskytujeme slevu 500 Kč pro studenty a 300 Kč na osobu pro skupiny od tří účastníků, dále slevu 500 Kč pro účastníky s vlastní výstrojí.