Naučte se potápět

Naučte se u nás potápět: něco málo o kurzu potápění OWD

Potápěčský kurz Open Water Diver (zkráceně OWD) je určen pro úplné začátečníky. Jde o základní výcvikový stupeň, kde student získá potřebné znalosti pro bezpečné potápění ve volné vodě. Pro vstup do kurzu není třeba dřívějších zkušeností s potápěním.

Vstupními podmínkami jsou pouze minimální věk 18 let (nebo 10 let se souhlasem rodičů) a lékařská prohlídka nebo čestné prohlášení o zdravotním stavu.

Výstupem je mezinárodně platná certifikace SDI OWD, která opravňuje držitele k ponorům do maximální hloubky 18 metrů (děti ve věku od 10 do 14 let získávají omezenou certifikaci Junior Open Water Scuba Diver, mohou se potápět pouze s doprovodem rodičů nebo potápěčským profesionálem, a to maximálně do hloubky 12 metrů).

Kurz se skládá ze dvou částí a je možno jej absolvovat za dva víkendy.

První část zahrnuje teorii a bazénová cvičení, druhá část (tzv. dokončení ve volné vodě) zahrnuje 4 ponory na otevřené vodě (nejčastěji jezera na Slovensku, případně lomy v ČR). Účastníci si vyberou jeden z vypsaných termínů první části a jeden z termínů druhé části – všechny vypsané termíny máme zveřejněny na našich webových stránkách v sekci „Kalendář akcí“ (na obsazenost termínů se můžete zeptat prostřednictvím výše uvedených kontaktů). Případně je možné druhou část uskutečnit v rámci některých námi nabízených zájezdů a výletů do zahraničí. Vše se děje pod vedením a přímým dozorem profesionálního instruktora potápění.

V rámci první části kurzu potápění Open Water Diver se zahajovací (pouze teoretická) lekce koná zpravidla v pátek od 16:30 do 19:00 v učebně Direct Ocean (Smetanova 11). Následně kurz pokračuje v sobotu přibližně od 09:00 do 17:00, a v neděli přibližně od 09:00 do 17:00. V tyto dny střídavě probíhá teoretická výuka a praktická cvičení v bazénu. Na termín je třeba se předem přihlásit a vyzvednout si potřebné učební materiály. Po úspěšném absolvování této první části kurzu se účastník může přihlásit na druhou část (= dokončení ve volné vodě).

Druhá část kurzu Open Water Diver (tzv. dokončení ve volné vodě) je určena pro absolventy části první (tedy teoretické a bazénové přípravy). Zahrnuje 4 ponory na otevřené vodě (nejčastěji jezera na Slovensku, případně lomy v ČR) uskutečněné během dvou dnů. Vše samozřejmě pod vedením profesionálních potápěčů, kteří provádí výuku. Na termín je rovněž třeba se předem přihlásit.

Cena zahrnuje teoretickou výuku (5–10 hodin, dle nastavení skupiny) včetně originálního učebního materiálu (učebnice, jejíž součástí jsou dílčí výukové testy), praktické lekce v bazénu (4 hodiny), čtyři závěrečné ponory ve volné vodě, zapůjčení speciální výstroje, plnění lahví vzduchem a certifikační poplatek na vystavení mezinárodní potápěčské certifikace v hodnotě 990 Kč.

Cena kurzu nezahrnuje dopravu na místo potápění a základní potápěčskou výstroj (tj. masku, neoprenové boty a ploutve) – tu je možno na prodejně zakoupit či zapůjčit za příznivé ceny. Pokud se rozhodnete pro dokončení kurzu jinde než v ČR, je třeba počítat s příplatkem (např. za dokončení na Slovensku, což je asi nejčastěji využívaná a i námi nejvíce doporučovaná varianta, se připlácí 500 Kč).

Poukaz na kurz potápění si můžete koupit už teď přes náš e-shop :). Jeho platnost je jeden rok od data vystavení.

kurz potápění Brno