SCUBA DIVING PARAMEDIC

Cílová skupina: Tento kurz je určen všem zájemcům o zdravotní problematiku potápění.

SUPERVISED DIVER

Cílová skupina: Tento úvodní kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit potápět s dýchacím přístrojem pod dohledem potápěčského odborníka. Jedná se o kurz, který opravňuje účastníka k potápění s doprovodem do maximální hloubky 10 metrů.