Je-ště-jednou! Je-ště-jednou! :)

Drazí,

je to tady znovu – museli jsme opět nechat naši prodejnu, učebnu, půjčovnu, klubovnu (i PPL ParcelShop) odpočívat za zamčenou mříží.

Teplé měsíce jsme využili na maximum – představili jsme potápění dalším potápěčským novicům, učili jsme kurzy (jak základní, tak ty pokročilé), užívali si přírody (nad hladinou i pod ní) na malebných tuzemských potápěčských lokalitách a snažili se udržet si pozitivní myšlení i přes mnohé zrušené zájezdy do zahraničí a všudypřítomnou tíži pandemie.

Jsme vděční za ten čas, kdy jsme se mohli (pochopitelně v rozumné míře s ohledem na celosvětovou situaci – stále s jakýmsi nepřetržitým COVID vykřičníkem na paměti) setkávat s potápěči známými, potápěči neznámými, studenty potápění, čerstvými potápěčskými absolventy, zákazníky prodejny, kolemjdoucími, kamarády… Na COVID-19 jsme však nezapomněli a ani on nezapomněl na nás. Nadešel tak opět čas, kdy je od setkávání ve středobodě našeho letitého potápěčského projektu, mezi cihlami na Smetanově 11 třeba na nějaký ten pátek upustit.

Stejně jako při jarním uzavření, ani teď nepropadáme zoufalství, sobectví ani zášti. Doufáme, že ani vy ne. Myslíme na naše blízké, na vaše blízké, i na osoby úplně neznámé… všem jim přejeme zdraví fyzické i duševní a sílu ke zvládání osobních dopadů pandemické situace, které se mnohdy mohou jevit jako nadmíru tíživé či beznadějné.

A na potápění nezapomínáme – vy na něj také nezapomínejte :). Pro ty, kteří disponují suchým oblekem, tuzemská potápěčská sezóna ještě není zdaleka u konce. Dva lidé, dva potápěči – jeden buddy team.

No a i když máme zavřený ten náš „středobod“, stále jsme tu pro vás distančně pro jakékoli potápěčské a přátelské konzultace, povídání, rady.

Zde přikládáme přímé kontakty na nás:

Držte se a mějte stále trochu slunce v duši!

nepropadáme zoufalství, sobectví ani zášti