DIVEMASTER - Michal Zavřel (Žabák)

  • 5.4.2018

První pobyt pod vodou: Dávno.
Dosažené licence/absolvované kurzy: Divemaster.
Počet ponorů: Moc.
Největší podvodní zážitek: Všechny byly super.
Oblíbená potápěčská lokalita: Nemám neoblíbenou.
Co mne na potápění láká: Kamarádi.
Koho bych jednou chtěl/a naučit potápět se: Víťu Nedomu.
Můj nejoblíbenější vodní živočich: Žaba.
Můj největší potápěčský úspěch: Vždy jsme s buddym vylezli sami v pořádku a bez pomoci.
 Slaná nebo sladká? Obě.

zaba