ADVANCED ADVENTURE DIVER

Cílová skupina: Kurz Advanced Adventure Diver je určen pro úspěšné absolventy základního kurzu OWD a slouží k prohloubení a rozšíření jejich potápěčských znalostí a dovedností.

RESCUE DIVER

Cílová skupina: Tento záchranářský kurz je určen pro zkušené potápěče a je zaměřen na řešení krizových situací, které mohou nastat ve vodě nebo kolem vody a na poskytnutí nezbytné pomoci v nouzi sobě i druhým.