OPEN WATER SCUBA DIVER JUNIOR

Cílová skupina: Kurz je určen pro úplné potápěčské začátečníky ve věku od 10 do 14 let. Jde o základní výcvikový stupeň, kde student (junior) získá potřebné znalosti pro bezpečné potápění ve volné vodě. Pro vstup do kurzu není třeba dřívějších zkušeností s potápěním, doporučujeme však absolvovat nejdříve ponor na zkoušku pro základní seznámení s přístrojovým potápěním.

Prerekvizity: Kurz Junior OWD je určen všem, kteří splňují následující podmínky: minimální věk 10 let, souhlas rodiče, lékařská prohlídka nebo čestné prohlášení o zdravotním stavu.

Výstup: Nutné je také dodat svoji fotografii (klasická pasová) v elektronické podobě (pdf, jpg). Ta bude součástí mezinárodně platné certifikace SDI JUNIOR OPEN WATER SCUBA DIVER, kterou účastník obdrží po úspěšném dokončení kurzu, a která jej bude opravňovat k ponorům do maximální hloubky 12 metrů s doprovodem rodiče nebo potápěčským profesionálem. Ve věku 15 let může junior zažádat o povýšení na úroveň OPEN WATER DIVER.

Rozvržení kurzu: Kurz se skládá z pěti hodin teoretické výuky, pěti praktických lekcí v bazénu (pět bazénových lekcí dohromady během čtyř hodin) a čtyř ponorů ve volné vodě na závěr. Vše pod vedením a přímým dozorem profesionálního instruktora potápění.

Místa konání: Teoretická část se koná vždy v učebně Direct Ocean (Smetanova 11, Brno), bazénové lekce zpravidla v bazénu Lužánky v Brně a závěrečné ponory ve volné vodě probíhají v jezerech a lomech poblíž Brna (dle aktuální kvality vody) nebo na Slovensku. Po domluvě je možné kurz dokončit i na námi pořádaných cestách za potápěním do zahraničí.

Informace o výstroji: Účastník bude potřebovat ke splnění kurzu základní a speciální potápěčskou výstroj. V ceně kurzu má každý potápěč zapůjčení speciální potápěčské výstroje. Základní potápěčskou výstroj (tj. maska, neoprenové boty, ploutve) je možno na prodejně zakoupit či zapůjčit za příznivé ceny.

Cena kurzu: Kompletní cena kurzu Junior OWD s dokončením v ČR je 8 500 Kč

Cena zahrnuje teoretickou výuku (5 hodin) včetně originálního učebního materiálu (učebnice, jejíž součástí jsou dílčí výukové testy), praktické lekce v bazénu (4 hodiny), čtyři závěrečné ponory ve volné vodě, zapůjčení speciální výstroje, plnění lahví vzduchem a certifikační poplatek na vystavení mezinárodní potápěčské certifikace v hodnotě 990 Kč.

Cena nezahrnuje dopravu na místo potápění a zapůjčení základní potápěčské výstroje (tj. maska, neoprenové boty, ploutve) .

Termíny kurzu: Termíny zahájení kurzu jsou pravidelně vypisovány, popřípadě možnost individuálních termínů po domluvě.

Rezervace, přihlášky, dotazy: Své místo si rezervujte předem na info@directocean.cz nebo na  777 115 555. Prostřednictvím těchto kontaktů poskytujeme také informace o přihláškách apod.

Slevy: Na kurz OWD poskytujeme slevu 500 Kč pro studenty a 300 Kč na osobu pro skupiny od tří účastníků. Slevy nelze sčítat.