ADVANCED NITROX DIVER

Cílová skupina: Kurz Advanced Nitrox Diver je pokračovacím kurzem NITROX DIVER. Cílem kurzu je seznámit potapěče s použitím Nitrox směsí v rozmezí od 21 % až do maximálně 40 % kyslíku pro dýchací směs pro pobyt na dně (Bottom gas). Dále v rozmezí od 21 % až do maximálně 50 % kyslíku  pro dekompresní dýchací směs (Deco gas). Kurz opravňuje potápěče k provádění dekompresních ponorů pouze v prostředí bez omezení výstupu jakoukoli překážkou – stropem.

Prerekvizity: Specializace ADVANCED NITROX DIVER je určena všem, kteří splňují následující podmínky: minimální věk 18 let, lékařská prohlídka nebo čestné prohlášení o zdravotním stavu, ukončený kurz NITROX DIVER, ukončený kurz ASTD EXPERIENCED DIVER nebo SDI DEEP DIVER či ekvivalent, minimálně 40 ponorů (z toho 10 ponorů do hloubek v rozmezí 30–40 metrů).

Výstup: Nutné je také dodat svoji fotografii (klasická pasová) v elektronické podobě (pdf, jpg). Fotografie bude součástí mezinárodně platné certifikace ASTD ADVANCED NITROX DIVER, kterou účastník obdrží po úspěšném dokončení kurzu.

Ponory: Doporučeny jsou 4 ponory (z toho minimálně 2 do hloubky 30–40 metrů).

Cena kurzu: Cena specializace ADVANCED NITROX DIVER je od 7 990 Kč.

Cena zahrnuje teoretickou výuku, ponory ve volné vodě, zapůjčení speciální výstroje, plnění lahví vzduchem a certifikační poplatek na vystavení potápěčské certifikace.

Cena nezahrnuje dopravu na místo potápění a zapůjčení základní (tj. maska, neoprenové boty, ploutve) potápěčské výstroje.

Termíny kurzu: Termíny zahájení specializace nejčastěji individuální domluvou.

Rezervace, přihlášky, dotazy: Své místo si rezervujte předem na info@directocean.cz nebo na  725 606 745. Prostřednictvím těchto kontaktů poskytujeme také informace o přihláškách apod.