Jak na žabí kop a modifikovaný žabí kop

Ahoj potápěči a potápěčky,

v návaznosti na aktuální situaci, která s sebou přináší věci, na které nikdo z nás nebyl připraven, ale zajisté byl překvapen, jak jde vše rychle zastavit, jsme si s pro připravili krátký text doplněný vybranými videi a jedno video vlastní, které se dá nadneseně nazvat i výukovým videem :). Pokud nám potvrdíte, že o takováto videa máte zájem, tak s touto činností budeme pokračovat. Některé myšlenky na to, co příště natočit, už máme, ale rádi budeme naslouchat vašim nápadům a potřebám.

Takže zpět k dnešnímu tématu. Velmi často se nás na kurzech ptáte na různé plavecké styly. Většina nových potápěčů v kurzu OWD používá kraulový styl kopu. Pro některé je tento pohyb nohou s ploutví úplně nový a také je to při první lekci v bazénu poznat. Je to však styl, který je velmi intuitivní a tak většinou nikomu nedělá problém do konce bazénových lekcí tento styl dobře zvládnout. V průběhu těchto lekcí (a případně když ve vodě potkáme i jiné pokročilé potápěče, kteří v bazénu trénují techniku) se setkáváte s více druhy potápěčských kopů.

Namátkou můžeme jmenovat:

 • už zmiňovaný kraulový kop
 • následuje jej modifikovaný kraulový kop – zde se noha hýbe pouze od kolen nahoru (myšleno v poloze ve vodě, tedy holeně a nárty)
 • šoupavý kraulový kop – zde se hýbe pouze nártem nohy
 • krytý šoupavý kop – zde máme nohy „překryté" přes sebe a spodní noha dělá „vlnolam" proti pohybu horního nohy, opět pohyb pouze nártu
 • žabí kop – pohyb vychází z natažení přikrčených nohou a natočení ploutví proti vodě
 • modifikovaný žabí kop – zde se stejně jakou u modifikovaného kraulového kopu používají nohy pouze od kolen nahoru, tedy holeň a nárty
 • modifikovaný delfíní kop – pohyb oběma nohama zároveň a opět pouze od kolen nahoru
 • otáčení na místě, takzvaná helikoptéra – zde vycházíme z pohybu žabího kopu, kdy se pohybem listu ploutve a nohy dostáváme do boční rotace, respektive se díky těmto pohybům dokážeme otočit na místě
 • couvání za pomocí „otočeného žabího kopu" – tedy záběr je ve fázi přitahování nohou k sobě

Teď jsme vám v krátkém čase představili devět způsobů, jak se ve vodě můžete hýbat. Ono je ve skutečnosti těch možností daleko více, ale pro náš způsob potápění je i toto celkem hodně. Nemá smysl se věnovat všem pohybům naráz. Dnes jsme si pro vás připravili povídání a obrázky hlavně z nejvíce poptávané části, a to ze žabího kopu. Probereme jak plný žabí kop, tak i modifikovaný kop.

Tedy žabí kop..

Co to je a proč se tomu vlastně říká žabí kop? Svůj název získal od původce tohoto stylu. Ne opravdu ne, od našeho zkušeného divemastra Žaby :), ale od opravdové malé žáby, tedy od živočicha, který tímto stylem plave normálně.
Většina z nás se s tímto stylem, také potkala při našich plaveckých pokusech u stylu „prsa". Zde je tento pohyb hodně podobný tomu co vás dnes chceme naučit, případně se váš styl pokusit drobně zlepšit. Hlavním rozdílem v plaveckém stylu prsa a použití žabího kopu při potápění je to, že při potápění máme nohy ohnuté v kolenou do pravého úhlu směrem k hladině. Pokusíme se vám popsat základní polohu těla pro tento styl.

Celou dobu, co vás něco učíme, od nás slýcháváte slovo „TRIM". Ano, tato poloha těla, která je nejvíce hydrodynamická, je to, co se pro správné provedení musíme naučit. Tedy, co je TRIM? Je to poloha, při které potápěč ve vodě leží v horizontální poloze buď vůči hladině (toto se používá na otevřené vodě), nebo vůči dnu, nebo jinému spodnímu povrchu (například vrak). Takto ležící potápěč má ramena, kyčle a kolena v jedné rovině. Nohy od kolen dále má ohnuté do téměř pravého úhlu a listy ploutví směřují vzad. To, že z vás nemá nikde nic volně viset, dnes nebudeme připomínat :). Takto ležící potápěč má vůči svému okolí nejmenší odpor. V návaznosti na nejmenší odpor máte nižší spotřebu plynu, případný protiproud nemá tak velkou možnost se do vás opřít a tlačit vás zpět proti vašemu zamýšlenému směru. Jednou z chyb, kterých jsem si všimnul, je to, že někteří potápěči mají trvale vytočené ploutve do boku a také hodně vystrčená kolena bokem – tedy přečnívají profil těla.

Pro lepší pochopení rozfázujeme pohyb nohou při tomto záběru:

 • První fáze pohybu je poloha, z jaké celkově vycházíme po dokončení záběru, tedy poloha „klidová – splývání". Nohy máme ohnuté v kolenou směrem k hladině skoro do 90°, ploutve (respektive nárty) jsou v ose těla a samotné ploutve jsou v rovnoběžce s osou těla potápěče (ramena, kyčle, kolena) – někdo také říká, že na ploutve je v tento moment možné postavit lahev piva (že Hani?)...
 • Druhá fáze je přípravná, kdy se teprve připravujeme k záběru. Tedy nohy se pohybem k zádům přibližují a zde může docházet k mírnému (ale ne moc velkému) roztažení nohou právě po vzoru žabích stehýnek. V okamžiku, kdy dostaneme nohy do správné pozice (neexistuje příručka, která by řekla, že tento pohyb má 60 cm nebo podobně, u každého je to prostě jiné) otáčíme ploutve v kotnících směrem do strany tak, aby zabíraly co největší plochu, od které se budeme „odrážet". Pozor snažíme se co nejvíce držet zmiňovanou rovinu ramena, kyčle, kolena. Neuhýbáme koleny pod náš spodní profil...
 • Třetí, nejdůležitější fáze, která nás teprve posouvá vpřed, je samotný záběr. Tedy nohy, které máme pořád ohnuté v kolenou s ploutvemi natočenými v bok a proti vodě posouváme pohybem v kolenou směrem vzad. Jak se ploutve odrážejí od vody, tak my se posouváme vpřed. Na konci pohybu je potřeba ploutve mírně přivřít a tlak vody směřovat směrem vzhůru.
 • Následuje opět klidová fáze, kdy se necháme naším předchozím pohybem volně unášet vodou vpřed a dle vlastního uvážení navazujeme opět přípravnou fází a tak dál.

To natočení ploutví směrem nahoru při dokončení záběru je důležité s ohledem na nekalení vody. Tímto pohybem se nám podaří proud vody, který pohyb našich ploutví udělal, posunout směrem nahoru.

Teď se vám pokusíme tyto fáze ukázat na ilustraci (inspirované knihou Cave Diving)...

Fáze žabího kopu při potápění

A teď na videu...

Nebo ještě takto... V tomto videu je jak žabí kop, tak Trim, otáčení a dokonce i couvání.

Když jsme už u žabího kopu, tak si v rychlosti popíšeme tento styl i v modifikovaném provedení. V předchozích popisech stylů jste možná zaregistrovali, že modifikovaný u potápěčských stylů znamená pouze pohyb od kolen směrem nahoru.

Tedy modifikovaný žabí kop…

 • Opět klidová fáze, nebo také fáze po dokončení pohybu.
 • Přípravná fáze, zde pozor – pohyb nohou vychází pouze z kolen, tedy nedochází k drobnému roztažení kolen a stehen od sebe, jen přisouváme nohy ohnuté do pravého úhlu patami směrem k zádům.
 • A opět záběr. Opět je potřeba pamatovat na to, že nohy až po kolena necháváme v nezměněné pozici a pouze vytáčíme kotníky v bok a natáčíme ploutve proti vodě. Následně pohybem od kolen ke kotníkům odsouváme nohy směrem vzad. Na konci pohybu opět mírně natočíme ploutve směrem vzhůru.

Tento pohyb se používá například v úzkých prostorách, kde není možnost plného záběru normálním žabím kopem.

A opět pohyblivé obrázky...

A to nejlepší na konec :). Ještě jedno (tentokrát naše vlastní) video  – jak správně „lámat" nohy pro požadovaný pohyb...

* V tomto článku je uveřejněna pouze veřejná část videa – vše ostatní (co se například podařilo natočit v okamžiku „vypnuté" kamery :D) se možná dozvíte na některé potápěčské akci...

Dnes je to asi vše, v případě vašeho zájmu o naučení, případně o zdokonalení této techniky, jsme vám připraveni rádi pomoci, a to ať na bazénových čtvrtcích, nebo jak se voda venku ohřeje, tak i na našich pravidelných čtvrtečních výjezdech za potápěním po našich blízkých lokalitách. Samozřejmě jakmile to krizová situace dovolí – zatím můžete trénovat doma na suchu, případně s námi telefonicky či po mailech konzultovat :).

Za potápěčský klub Direct Ocean
Hanka a Flaška

Fáze žabího kopu při potápění