Aktuálně:

V únoru do Thajska

více zde >>>

NITROX DIVERADVANCED NITROX DIVERDECOMPRESSION PROCEDURES DIVER

Cílová skupina: Tento kurz je určen všem potápěčům, kteří chtějí při potápění používat obohacený vzduch kyslíkem (EAN – Enriched Air Nitrox) jako dýchací plyn. Cílem tohoto kurzu je seznámit potápěče s výhodami, nebezpečími a správnými postupy používání nitroxu s obsahem 22% až 40% kyslíku.

Podmínky účasti: Kurz NITROX DIVER je určen všem, kteří splňují následující podmínky: minimální věk 15 let, ukončený kurz OWD. Nutné je také dodat svoji fotografii (klasická pasová) v elektronické podobě (pdf, jpg). Fotografie bude součástí mezinárodně platné certifikace TDI NITROX DIVER, kterou účastník obdrží po úspěšném dokončení kurzu, a která jej opravňuje k používání nitroxu s obsahem kyslíku 22-40%.

Rozvržení kurzu: Ponory nejsou vyžadovány.

Cena kurzu: Kompletní cena kurzu NITROX DIVER je 3 990 Kč

Cena zahrnuje teoretickou výuku, učební materiál, zapůjčení speciální výstroje a certifikační poplatek na vystavení mezinárodní potápěčské certifikace v hodnotě 990 Kč.

Termíny kurzu: Zájemci o technické kurzy využijte pravidelných konzultačních hodin na toto téma a to každé úterý od 17:00 hodin v klubovně Direct Ocean na Smetanově 11 v Brně. Nebo se informujte přímo u instruktora potápění Tomáše Blašky na telefonu +420725606745 nebo emailu blaska@directocean.cz

Rezervace, přihlášky, dotazy: Své místo si rezervujte předem na info@directocean.cz nebo na  777 115 555. Prostřednictvím těchto kontaktů poskytujeme také informace o přihláškách apod.

Cílová skupina: Tento kurz je určen absolventům kurzu NITROX, kteří se chtějí zabývat používáním EAN s obsahem 22% až 100% kyslíku pro dosažení optimální směsi pro hloubky do 40 metrů. Cílem tohoto kurzu je seznámit potápěče s výhodami, nebezpečími a správnými postupy používání EAN22 až po 100% kyslík při ponorech, u kterých není nutná stupňovitá dekomprese.

Podmínky účasti: Kurz ADVANCED NITROX DIVER je určen všem, kteří splňují následující podmínky: minimální věk 15 let, lékařská prohlídka nebo čestné prohlášení o zdravotním stavu, ukončený kurz NITROX DIVER, 25 ponorů. Nutné je také dodat svoji fotografii (klasická pasová) v elektronické podobě (pdf, jpg). Fotografie bude součástí mezinárodně platné certifikace TDI ADVANCED NITROX DIVER, kterou účastník obdrží po úspěšném dokončení kurzu, a která jej opravňuje k používání EAN 22-100% kyslíku.

Rozvržení kurzu: Jsou předepsány čtyři ponory. Tento kurz technického potápění je možné absolvovat souběžně s kurzem DP (Decompression Procedures).

Cena kurzu: Kompletní cena kuru ADVANCED NITROX DIVER je 7 990 Kč

Cena zahrnuje teoretickou výuku, učební materiál, ponory ve volné vodě, plnění lahví vzduchem a certifikační poplatek na vystavení mezinárodní potápěčské certifikace v hodnotě 990 Kč.

Cena nezahrnuje dopravu na místo potápění a zapůjčení potápěčské výstroje.

Termíny kurzu: Zájemci o technické kurzy využijte pravidelných konzultačních hodin na toto téma a to každé úterý od 17:00 hodin v klubovně Direct Ocean na Smetanově 11 v Brně. Nebo se informujte přímo u instruktora potápění Tomáše Blašky na telefonu +420725606745 nebo emailu blaska@directocean.cz

Rezervace, přihlášky, dotazy: Své místo si rezervujte předem na info@directocean.cz nebo na  777 115 555. Prostřednictvím těchto kontaktů poskytujeme také informace o přihláškách apod.

Cílová skupina: Tento kurz je určen všem technickým potápěčům, kteří se chtějí zabývat teorií, metodami a postupy při potápění s plánovanou stupňovitou dekompresí. Cílem kurzu je naučit potápěče, jak plánovat a provádět standardní sestupy se stupňovitou dekompresí bez překročení max. hloubky 45 m. Jsou probírány nejčastější požadavky na vybavení, konfiguraci výstroje a používání dekompresních směsí (včetně nitroxu a kyslíku).

Podmínky účasti: Kurz DECOMPRESSION PROCEDURES DIVER je určen všem, kteří splňují následující podmínky: minimální věk 18 let, lékařská prohlídka nebo čestné prohlášení o zdravotním stavu, ukončený kurz OWD, 25 ponorů. Nutné je také dodat svoji fotografii (klasická pasová) v elektronické podobě (pdf, jpg). Fotografie bude součástí mezinárodně platné certifikace TDI DECOMPRESSION PROCEDURES DIVER, kterou účastník obdrží po úspěšném dokončení kurzu, a která jej opravňuje k provádění dekompresních ponorů.

Rozvržení kurzu: Jsou předepsány čtyři ponory.

Cena kurzu: Kompletní cena kurzu DECOMPRESSION PROCEDURES DIVER je 7 500 Kč

Cena zahrnuje teoretickou výuku, učební materiálponory ve volné vodě, plnění lahví vzduchem a certifikační poplatek na vystavení mezinárodní potápěčské certifikace v hodnotě 990 Kč.

Cena nezahrnuje dopravu na místo potápění a zapůjčení potápěčské výstroje.

Termíny kurzu: Zájemci o technické kurzy využijte pravidelných konzultačních hodin na toto téma a to každé úterý od 17:00 hodin v klubovně Direct Ocean na Smetanově 11 v Brně. Nebo se informujte přímo u instruktora potápění Tomáše Blašky na telefonu +420725606745 nebo emailu blaska@directocean.cz

Rezervace, přihlášky, dotazy: Své místo si rezervujte předem na info@directocean.cz nebo na  777 115 555. Prostřednictvím těchto kontaktů poskytujeme také informace o přihláškách apod.