RESCUE DIVER

Cílová skupina: Tento záchranářský kurz je určen pro zkušené potápěče a je zaměřen na řešení krizových situací, které mohou nastat ve vodě nebo kolem vody a na poskytnutí nezbytné pomoci v nouzi sobě i druhým.

Prerekvizity: Kurz RESCUE je určen všem, kteří splňují následující podmínky: minimální věk 18 let (15 let se souhlasem rodiče), lékařská prohlídka nebo čestné prohlášení o zdravotním stavu, pokročilá potápěčská úroveň, platný kurz první pomoci.

Výstup: Nutné je také dodat svoji fotografii (klasická pasová) v elektronické podobě (pdf, jpg). Fotografie bude součástí mezinárodně platné certifikace SDI RESCUE, kterou účastník obdrží po úspěšném dokončení kurzu, a která jej bude opravňovat k provádění záchrany ohrožených potápěčů a poskytnutí potřebné první pomoci v nouzi.

Rozvržení kurzu: Kurz zahrnuje 12 lekcí, které se zabývají následující problematikou: záchrana ve vodě, záchrana z pevniny, pomoc v panice, problémy pod hladinou, opatření v případě ztráty potápěče, záchrana potápěče v bezvědomí, umělé dýchání ve vodě a odložení výstroje během umělého dýchání, pokračování v umělém dýchání ve vodě, výstup z vody, potíže způsobené tlakem, simulace potápěčské nehody I a II. Minimálně 8 lekcí probíhá i ve volné vodě.

Místa konání: Teoretická část se koná vždy v učebně Direct Ocean (Smetanova 11, Brno) a ponory ve volné vodě probíhají v jezerech a lomech poblíž Brna (dle aktuální kvality vody) nebo na Slovensku. Po domluvě je možné kurz dokončit i na námi pořádaných cestách za potápěním do zahraničí.

Cena kurzu: Kompletní cena kurzu RESCUE je 8 500 Kč

Cena zahrnuje teoretickou výuku, ponory ve volné vodě, zapůjčení speciální výstroje, plnění lahví vzduchem a certifikační poplatek na vystavení mezinárodní potápěčské certifikace v hodnotě 990 Kč.

Cena nezahrnuje dopravu na místo potápění a zapůjčení základní (tj. maska, neoprenové boty, ploutve) a specializované (tj. cívka, bójka, kompas, svítilna) potápěčské výstroje.

Termíny kurzu: Termíny zahájení kurzu jsou vypisovány, popřípadě možnost individuálních termínů po domluvě.

Rezervace, přihlášky, dotazy: Své místo si rezervujte předem na info@directocean.cz nebo na  777 115 555. Prostřednictvím těchto kontaktů poskytujeme také informace o přihláškách apod.

Slevy: Na kurz RESCUE poskytujeme slevu 500 Kč pro studenty a 300 Kč na osobu pro skupiny od tří účastníků, dále slevu 500 Kč pro účastníky s vlastní výstrojí. Slevy nelze sčítat.