BOAT DIVER

Cílová skupina: Tato specializace je určena potápěčům, kteří chtějí získat přehled o různých typech potápění ze člunu a o dovednostech, které je třeba ovládat při plánování ponorů z lodi.

COMPUTER NITROX DIVER

Cílová skupina: Tato specializace je určena potápěčům, kteří se chtějí naučit používat nitroxové směsi do obsahu 40% kyslíku s pomocí programovatelného nitroxového počítače nebo pomocí počítače pro potápění se vzduchem.

DEEP DIVER

Cílová skupina: Tato specializace je určena potápěčům, kteří chtějí získat potřebný výcvik pro plánování a realizaci ponorů, které přesahují hloubku 18 m ze základního kurzu OWD a mají max. hloubku 40 m.

DRIFT DIVER

Cílová skupina: Tato specializace je určena potápěčům, kteří se chtějí naučit bezpečným postupům a technikám při potápění v mořských proudech a jejich využívání.

DRY SUIT DIVER

Cílová skupina: Tato specializace je určena potápěčům, kteří se chtějí naučí správně používat suchý oblek. Probírají se typy suchých obleků, příslušenství, údržba a základní opravy.

EXPERIENCED DIVER

Cílová skupina: Tento kurz je určen pokročilým potápěčům (i s jednou lahví), kteří chtějí získat hlubší vědomosti, praktické zkušenosti s ponory do větších hloubek, a naučit se základy technického potápění. Kvalifikuje potápěče k potápění se vzduchem do maximální hloubky 40 metrů.

ICE DIVER

Cílová skupina: Tato specializace je určena potápěčům, kteří se chtějí získat informace o mnoha nebezpečích spojených s potápěním pod ledem a seznámit se se způsoby plánování a realizování ponorů pod ledem.

NIGHT AND LIMITED VISIBILITY DIVER

Cílová skupina: Tato specializace je určena potápěčům, kteří se chtějí seznámit s procedurami, technikami a potenciálními riziky spojenými s potápěním v noci nebo za snížené viditelnosti.

NITROX DIVER

Cílová skupina: Tento kurz je určen pro všechny zájemce o potápění s moderní dýchací směsí Nitrox (EANx) do hloubky odpovídající jejich nejvyšší kvalifikaci,  maximálně však do hloubky 40 metrů. Směs Nitrox slouží převážně pro ponory do malých hloubek. Její hlavní předností je možnost konzervatismu při ponorech a prodlužování časů na dně.

PROPULSION VEHICLE DIVER

Cílová skupina: Tato specializace je určena potápěčům, kteří se chtějí naučit používat DPV a seznámí se s cviky, znalostmi, plánováním, technikami, problémy a riziky při používání DPV ve volné vodě.

SEARCH AND RECOVERY DIVER

Cílová skupina: Tato specializace je určena potápěčům, kteří se chtějí seznámit se speciálními technikami a dovednostmi nezbytnými pro správné plánování a provedení ponorů spojených s hledáním a vyzvednutím různých objektů.

UNDERWATER NAVIGATION DIVER

Cílová skupina: Tato specializace je určena potápěčům, kteří se chtějí naučit orientaci pod vodou jak s pomocí kompasu, tak podle přírodních orientačních bodů.

UNDERWATER PHOTOGRAPHY DIVER

Cílová skupina: Tato specializace je určena potápěčům, kteří se chtějí seznámit s problematikou podvodní fotografie s možností diskutovat o mnoha oblastech zájmu podvodního fotografa.

WRECK DIVER

Cílová skupina: Tato specializace je určena potápěčům, kteří se chtějí seznámit s technikami a výstrojí běžně používané při vrakovém potápění bez průniku do vraku.