DIVEMASTER - Vítězslav Nedoma (v podstatě Kohn)

  • 5.4.2018

První pobyt pod vodou: Jsem starý životem opotřebovaný, paměť neslouží.
Dosažené licence/absolvované kurzy: IANTD – AOVD ,EAND, AED, Deep Diver, Rescue Diver, Divemaster, Technical Cave Diver.
Počet ponorů: Do ponoru s číslem 500 jsem to čas od času psal, potom převládl zájem o potápko nad psaním, je to dááávno.
Největší podvodní zážitek: Stále vzácnější čistá voda.
Oblíbená potápěčská lokalita: Svobodné Heřmanice
Co mne na potápění láká: Potápěčky.
Koho bych jednou chtěl/a naučit potápět se: Důležité pro přežití je neklást si vysoké cíle.
Můj nejoblíbenější vodní živočich: Potápěčka, potápěč.
Můj největší potápěčský úspěch: Každé vynoření.
 Slaná nebo sladká? Přijímám podobojí.

Víťa